Breet Consultancy

Diensten

Breet Consultancy heeft, in collegiale samenwerking met Van der Meijs BM, een uitgebreid dienstenpakket voor u als beheerder, eigenaar of exploitant van sportaccommodaties:

Het doen van aanbevelingen voor het besparen van primaire energiedragers in (met name) sportaccommodaties;

Veel accommodaties hebben standaard contracten afgesloten met energieleveranciers. Deze contracten kunnen vaak geoptimaliseerd worden door kritisch te kijken naar het afgesloten contractuele vermogen, piekvermogen en aansluitcapaciteit. Vaak zijn deze contracten niet aangepast op de uitbreidingen en/of energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd. Door deze contracten te beoordelen op basis van de huidige verbruiken kan door aanpassing van het contract financieel voordeel behaald worden in combinatie met de keuze voor energieleverancier.

Het voeren van projectmanagement (namens de opdrachtgever) tijdens de bouwfase van de realisatie van complexe installaties;

Projectmanagement tijdens de bouwfase is essentieel om de door de opdrachtgever vastgelegde resultaatsverplichting optimaal te kunnen bewaken binnen de financiƫle- en besteksuitgangspunten.

Het beoordelen van technische installaties en accommodaties in zwembaden in relatie tot de wetgeving WHVBZ;

Op het gebied van wetgeving verandert er veel. Inspecties van de provinciale overheid zijn gericht op het veilig gebruik van sportaccommodaties. U als ondernemer bent verantwoordelijk voor het toepassen en voldoen aan de wetgeving WHVBZ. Het voorkomen van afkeuringen en vroegtijdig vaststellen van afwijkingen is een constante zorg.
Wij kunnen u ondersteunen in het toetsen van de wetgeving aan uw huidige situatie en doen aanbevelingen in samenspraak met de betreffende provinciale inspecteur.

Het beoordelen van de staat van onderhoud van de technische installaties;

In vele accommodaties is het onderhoud van technisch installaties in eigen beheer of door externe partijen verzorgd. De toetsing van de kwaliteit van onderhoud alsmede het beschikbare en bestede budget wordt meestal niet uitgevoerd, waardoor niet duidelijk is welke prestatie is geleverd en welk onderhoudsniveau de installaties hebben. Het uitvoeren van een zogenaamnde 0-meting kan hierin duidelijkheid verschaffen. In vervolg op de rapportage kunnen dan structurele maatregelen genomen worden om het onderhoudsniveau op de korte, maar ook de middelnage en lange termijn te borgen.